Entreprenadmaskiner

Vi har teleskoplastare, lastmaskiner och grävmaskiner mm.

Vi har cirka 25 anläggningsmaskiner för olika ändamål. Vår ambition är att alltid ha en hög servicenivå och kunna lösa varje situation.

Alla maskiner är besiktigade och förarna har erforderliga förarbevis. Vi försöker hålla en uppdaterad flotta och i nuläget är ingen maskin äldre än 2011.

Till samtliga maskiner finns en mängd olika redskap och tillbehör för alla förekommande ändamål.

Teleskoplastare

Vi har två kategorier av teleskoplastare som gör att vi kan utföra olika typer av arbeten.

Stela teleskoplastare

Våra stela teleskoplastare finns i olika storlekar och har 6-17 meters räckvidd. Allt ifrån små teleskopare som kommer in i exempelvis p-hus till större som når upp till 17 meter.

Runtomsvängande teleskoplastare

Våra runtomsvängande maskiner har 30-35 meters räckvidd. Med mängder av tillbehör och redskap såsom vinsch, kranarm, personkorgar, materialkorgar, slodor, gipsok mm.

Våra teleskoplastare kan bland annat hjälpa dig med

 • Lossa gods från lastbil och transport
 • Lyfta allehanda material såsom gips, kök, skivor osv.
 • Montera väggar, takstolar, fönster mm.
 • Lyfta personal vid höghöjdsarbeten

Hjullastare / Lastmaskiner

Vi har lastmaskiner från 2 till 21 ton.

Våra minsta maskiner kan med fördel användas då minsta möjliga åverkan önskas i trädgårdar och dyl. De största lastmaskinerna passar vid alla typer av tyngre lyft. En mängd av tillbehör och redskap finns att tillgå. Allehanda typer av skopor, gafflar, kranarmar, sopmaskiner, stengrepar mm.

Våra lastmaskiner kan bland annat hjälpa dig med

 • Lastning och lossning
 • Schaktning
 • Förflyttning av material såsom jordmassor, grus, makadam mm.
 • Maskinsopning
 • Snöröjning / sandning / halkbekämpning

Grävmaskiner

Vi har två kategorier av grävmaskiner.

Bandgrävare

Våra bandgående grävmaskiner finns i 1 ton och 3 ton. Maskinerna passar mindre jobb och tack vare sin låga vikt blir åverkan på marken minimal. En stor mängd redskap och tillbehör finns att tillgå.

Hjulgrävare

Vår hjulgående grävmaskin väger 13 ton.

Våra grävmaskiner kan bland annat hjälpa dig med

 • Grävning för t.ex. dränering av husgrund
 • Schaktning  för t.ex. rör och kabel
 • Grävning vid diverse anläggningsarbeten
 • Planering för att jämna ut och slänta.

Ogräsbekämpning

Systemet fungerar kortfattat så att små sensorer läser av var ogräset växer och sedan sprutas hetvatten direkt på ogräset. Eftersom det är vatten som används lämnas inga fula avlagringar som lätt kan blir när man använder kemikalier.

Läs mer och se vår film om vår maskin för ogräsbekämpning via länken nedan.

Maskinsopning

Vi utför sopning med de senaste maskinerna. Våra sopmaskiner hanterar stora ytor på kort tid och kan ta sig fram även i trånga utrymmen.

Läs mer via länken nedan.